Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leerplicht en verzuim

Een kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling als de volledige schoolweek nog niet is vol te houden. Met toestemming van de schoolleiding kan het kind nog eens extra vijf uren vrij krijgen.

De verlofregeling regelt extra schoolverlof als een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. Bij te veel gebruik of misbruik is de directie verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. 

Op  https://www.viviani.nl/Ouders/Leerplicht-en-verlof zijn de regelingen te vinden.
Media
  • leerplicht.jpg