Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04.4 - Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks wordt er van ouders een ouderbijdrage gevraagd. Van de ouderbijdrage bekostigen we zaken die de overheid niet vergoedt. Het geld besteden we aan festiviteiten en evenementen, zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, Palmpasen, paasmaaltijd, schoolsportdag, schoolvoetbal, spelmorgen, excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen, het gaat om een vrijwillige bijdrage. 

We zijn voor het mogelijk maken van deze activiteiten wel afhankelijk van deze ouderbijdrage. Als er minder geld binnenkomt, zullen we activiteiten mogelijk anders in moeten vullen.
Kinderen van ouders die niet betalen, worden nooit uitgesloten van activiteiten.
Wanneer een gezin door financiële problemen deze bijdrage niet kan betalen, dan zijn er mogelijkheden via de Doemee shop van de gemeente. In de adressenlijst achter in deze gids staan de contactgegevens.

Media
  • geld