Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

08.01 - Praktische informatie

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

 

Groep 1 en 2  Maandag t/m donderdag van 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
Groep 3 t/m 8  Maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 14.00 uur
   

 

   
   
   
   
   
 

Verlof

 

Verlofaanvragen buiten deze dagen, zijn alleen mogelijke via het daarvoor bestemde formulier op de website. U kunt dit formulier indienen bij de directeur

De school is bij toekenning van verlof gebonden aan regelgeving vanuit de leerplichtambtenaar. We gaan ervan uit dat u zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met het aanvragen van extra verlof.

 

Gymrooster

 Dinsdag  8.30  - 10.00 uur      Groep 7 en 8 
 Dinsdag 10.30 - 12.00 uur  Groep 5 en 6
 Dinsdag 12.30 - 14.00 uur  Groep 3 en 4
   

 

Groepen en leerkrachten

 Groep 1 en 2  Juf Klasien

Juf Karin

 Klasien: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Karin: vrijdagochtend

 Groep 3 en 4  Juf Mirjam

Juf Karin

 Mirjam: dinsdag, woensdag, donderdagmiddag en vrijdag

Karin: maandag , donderdagochtend

 Groep 5 en 6  Juf Ageeth

Juf Marloes

Juf Karin

Ageeth: maandag en dinsdag ( soms woensdag)

Marloes: woensdag, donderdag en vrijdag.

Karin: voor vervanging Marloes i.v.m. ICT op de donderdagmiddag

Groep 7 en 8 Juf Elma

Juf Janet

Elma: maandag, dinsdag en woensdag

Janet: donderdag en vrijdag ( soms woensdag)


Toelichting:

1.      Juf Linda, onze onderwijsassistent werkt op ma, di en woensdagmorgen ter ondersteuning in verschillende groepen
2.     
Intern begeleider: Juf Rita Timmerman. Hiervoor zijn 2 dagen beschikbaar.

 

Media
  • vraag