Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.2 - Kwaliteitszorg

Werken aan kwaliteit met jaarplannen

Elk schooljaar werken we met ons jaarplan gericht aan onze kwaliteit. Speerpunten van het huidige schooljaar kunt u vinden op de website bij Onze school>kwaliteit. 

Oudertevredenheid afstandsonderwijs 2020

In juni 2020 hebben we onder de ouders een enquête gehouden over het afstandsonderwijs. De school scoorde hierop ruim voldoende. 

Tevredenheidsonderzoek mei 2021

In mei hebben we een oudertevredenheidspeiling gehouden.  Ouders geven onze school gemiddeld een 7.1. We zijn trots en tevreden met de uitslag hiervan maar we leggen de lat graag nog een stukje hoger. De punten waar ouders nog niet of minder tevreden over zijn, gaan we meenemen in de ontwikkelingen het komende schooljaar;

Wat we in ieder geval meenemen uit de antwoorden van de ouders is dat we over bepaalde zaken nog duidelijker moeten communiceren zodat men ziet en begrijpt wat we doen als het gaat om verbetering van ons onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen. We zullen u ook vaker vragen aan de ouders wat zij van ons verwachten bijv. via Parro op de informatieavond of tijdens gesprekken. Verder zijn we van plan om vaker een inloopmoment te organiseren zodat ouders even kunt zien waar hun kind en de klas mee bezig is. 

De tevredenheid van de leerlingen meten we met ons volgsysteem ZIEN dat we 2 keer per jaar afnemen. 

 

Media
  • focus