Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

01.8 - Aanvullende informatie

Informatie van de GGD

Wat doet de GGD op school?

Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:

·         het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
·         het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.  

Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:

·         het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
·         opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht
·         indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.

Vragen aan de JGZ

Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.  

Contact met de JGZ

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Het SMW is er om ouders, leerkrachten en kinderen te ondersteunen en samen te werken bij het directe welzijn van het kind. U kunt bij hen terecht als u vragen hebt of informatie wilt hebben over onderwerpen die gaan over opgroeien en opvoeding of problemen thuis of op school.

U kunt contact opnemen via de leerkracht of de intern begeleider of rechtstreeks. De hulp is gratis. 

De schoolmaatschappelijk werker is hiervoor een ochtend of middag op school aanwezig. Vraagt u gerust even na wanneer dat is.

Samenwerking met OBS ‘t Koppel

We werken al vele jaren goed samen met de openbare basisschool in het dorp en organiseren een aantal activiteiten gezamenlijk:

·     deelname Kleve-Project, voor de kinderen van groep 8

·     samenwerking VVE en de Brede Schoolontwikkeling

 

 

Om tussentijds verloop tussen de beide scholen in het dorp te voorkomen, is de volgende basisafspraak gemaakt: gedurende een schooljaar worden er geen leerlingen van elkaar overgenomen.

In het belang van de kinderen (onderwijskundig proces) en de scholen (organisatorisch proces) kan alleen aan het einde van een schooljaar in juni/juli van school in het dorp gewisseld worden. Van deze basisregel kunnen we alleen afwijken als de direct betrokkenen, ouders, leerkrachten en directie, na intensief overleg, geen goede basis voor een langer verblijf meer zien.

Media
  • gezondheid