Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.06 - Leesproblemen

Signalering ernstige leesproblemen/dyslexie

 

Technisch Lezen vormt de basis voor al het leren en het functioneren in de samenleving.

Op de Bentetop wordt een stappenplan gehanteerd met betrekking tot het voorkomen van ernstige leesproblemen en het signaleren van dyslexie.

Ø  Bij de kleuters worden signaleringslijsten ingevuld met betrekking tot onderdelen die kunnen wijzen op mogelijke toekomstige problemen. Mogelijke zorgen worden gedeeld met ouders en de Intern Begeleider.

Ø  Bij leerlingen uit de groepen 3 wordt voortdurend de letterkennis en leesvaardigheid bijgehouden via de methode “Lijn 3”, zodat interventies in een vroeg stadium ingezet kunnen worden. Zo zijn er herfst-, voorjaars-, winter- en zomersignaleringen, naast andere observatiemomenten.

Ø  Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden alle leerlingen twee maal per jaar getoetst (AVI en/of DMT). Deze resultaten worden besproken met ouders en de intern begeleider van de school.

Ø  Leerlingen die vertragen in hun leesontwikkeling krijgen, in overleg met ouders en de intern begeleider een extra programma op maat en worden daarnaast nog twee keer extra getoetst om te evalueren of de interventies de gewenste resultaten hebben behaald.

 

Op de Bentetop wordt onder meer gebruik gemaakt van verschillende aanpakken als:

-        ralfi-lezen (het herhaald lezen van dezelfde tekst);

-        race lezen of flitsen van woordrijen;

-        maatjes of tutor/lezen (het lezen met een leerling van de eigen groep of een hogere groep);

-        activiteiten ter bevordering van leesmotivatie (bijvoorbeeld het ‘Leesvirus’).

 

 

Naar aanleiding van een screening of op advies van de leerkracht, maken we ouders attent op de mogelijkheid van logopedie. Indien wenselijk kunnen ouders op school gebruik maken van een zelfstandige logopediste die gebruik maakt van faciliteiten binnen de school of een logopedie-praktijk naar keuze. De school staat open voor nauwe contacten en overleg met logopedie. 

 

Bij vermoedens van dyslexie, wordt contact opgenomen met de ouders van de leerling en, indien de leerling voldoet aan de aanvraagcriteria, contact gezocht met een instantie naar keuze van de ouders voor onderzoek naar en begeleiding van dyslexie. Waar mogelijk vindt deze begeleiding op school plaats in nauw contact met de ouders en de groepsleerkracht.

Media
  • lezen