Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voor elk kind 

een kans

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Jaarverslag 2017
Ouderinformatie

Viviani scholen vanaf 11 mei weer open

Het kabinet heeft gisteren na overleg met OMT en het RIVM besloten om vanaf 11 mei de scholen weer open te stellen.

Viviani streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen fysiek naar school te laten waarbij de aangegeven richtlijnen en kabinetsbesluiten worden gehanteerd. Veiligheid staat voorop. Wat kan, dat kan, maar wat niet haalbaar is, dat kan niet.

Op elke school wordt In overleg met team en MR afgesproken hoe het opstarten van de school vorm gaat krijgen. Zij zullen dit communiceren met ouders/verzorgers en leerlingen.
Media
  • Viviani-logo-RGB-beeldmerk-100