Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 2 en 3

Welkom in onze groep

In groep 2 en 3 zitten 22 leerlingen, 12 kinderen in groep 2 en 10 kinderen in groep 3.
Deze groep heeft 2 leerkrachten. Op maandag en dinsdag juf Karin, op woensdag en donderdag juf Lotte. Op vrijdag zijn beide juffen aanwezig en zijn groep 2 en 3 opgesplitst.

Iedere ochtend beginnen we samen in de kring met een lied, gebed en regelmatig een bijbelverhaal. Ook is er vaak wel gelegenheid om iets te vertellen.
Daarna gaan de kinderen aan het werk. Groep 2 werkt met ontwikkelingsmateriaal, knutselt en werkt en speelt in de hoeken. Groep 3 gaat lezen, rekenen en schrijven.
Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats, zoals voorlezen, reken- en taalspellen, muziek, enz. Op deze manier spelen en leren de leerlingen van en met elkaar.
2 keer per dag speelt groep 2 buiten met groep 1 of ze gaan gymmen / spelen in het speellokaal. Groep 3 gaat op dinsdagmiddag gymmen in de gymzaal.

Thema's

We werken vanuit thema's. In januari leerden we over de post. De kinderen maken kaarten en schrijven briefjes. Zo leuk om groep 2 en 3 dit samen te zien doen, wel ieder op hun eigen manier en niveau. Er kwam een postbezorger in de groep om over het werk te vertellen. De huishoek is een postkantoor en we ontvangen soms post van ouders en kinderen in onze eigen brievenbus. Prachtig, de kinderen genieten.

Nationale voorleesdagen

Nationale voorleesdagen: 24 januari t/m 2 februari. Tijdens deze dagen besteden we extra aandacht aan het voorlezen / lezen.
We sluiten deze voorleesdagen af op vrijdagmiddag 2 februari. Hiervoor nodigen we de ouders uit vanaf 13.30 uur in de groep. De ouders en kinderen van groep 2 gaan samen een boekje lezen. De ouders van de kinderen uit groep 3 worden door hun kind voorgelezen.

Uitreiking letterdiploma groep 3

Op vrijdag 16 februari kregen alle leerlingen van groep 3 hun letterdiploma uitgereikt. Ze kennen nu alle letters en kunnen al goed woorden en zinnen lezen.
Natuurlijk waren de ouders hierbij van harte welkom.
De kinderen liepen samen met hun ouders het "letterpad" door de school en kwamen zo op het leerplein. Om de beurt mochten de kinderen op het podium om hun diploma en medaille in ontvangst te nemen en kregen applaus van de ouders. De kinderen waren super trots, prachtig. 

Buitenlesdag

Op 10 april werd de nationale buitenlesdag gehouden. Ook wij deden hieraan mee.