Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Documenten

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in schoolwiki op deze website. Schoolwiki vervangt de schoolgids die we eerder hadden. 

Schoolondersteuningsplan

In het zogenaamde schoolondersteuningsplan ( SOP) staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is en welke extra ondersteuning wij als basisschool kunnen bieden. Klik hier om het plan te downloaden.

Plan sociale veiligheid

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school werken we daarom met ons Plan sociale veiligheid. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Dit vindt u terug in het Plan sociale veiligheid onder het kopje Documenten.