Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur


Bieden wat een leerling nodig heeft

Op de Bentetop bieden we passend onderwijs. We kijken naar wat een leerling nodig heeft en komen hieraan tegemoet binnen de mogelijkheden van de groep. Onze intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. Zij heeft een intensief contact met de leerkrachten over de kinderen in de groep en kijkt samen met de leerkracht naar de ontwikkelmogelijkheden voor elk kind. De intern begeleider kan eventueel hulp inschakelen via het expertiseteam van Viviani. Deze hulp wordt alleen ingezet na toestemming van de ouders.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel staan de voorzieningen die we hebben getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.