Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen


Leren van en met elkaar

We werken voortdurend aan een goede kwaliteit van ons onderwijs. Om dit te waarborgen geven we elkaar feedback en leggen we klassenbezoeken af. Het leren van en met elkaar draagt bij aan een professionele cultuur.
We vergroten de betrokkenheid van kinderen bij het leren en werken aan meer eigenaarschap voor hun werk. Het team volgt hiervoor scholing van een externe deskundige.
ICT is niet meer weg te denken in de maatschappij. We volgen de ontwikkelingen en kijken daarbij hoe we ICT kunnen inzetten, zodat kinderen optimaal kunnen leren.
Speciale aandachtsgebieden voor het schooljaar 2021/2022 zijn;
- ontwikkelen nieuw rapport
- onderzoekend en ontdekkend leren via onderwijs in Wetenschap & Techniek
- nieuw W&T lokaal inrichten
- realisatie buitenklas
- werken met een nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen V

Schoolplan

Lees meer over onze plannen en ontwikkelingen in ons schoolplan.