Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR


Advies van ouders en personeel

De medezeggenschapsraad van de Bentetop bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De MR vergadert een aantal keren per jaar en kan de school gevraagd en ongevraagd adviseren.
Voorzitter van de MR is Jeroen Jansen en secretaris is Marloes Tjoelker. 
Viviani heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het schoolbestuur.