Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 2 en 3

Welkom in onze groep

In groep 2 en 3 zitten 22 leerlingen, 12 kinderen in groep 2 en 10 kinderen in groep 3.
Deze groep heeft 2 leerkrachten. Op maandag en dinsdag juf Karin Pomp, op woensdag en donderdag juf Karin Bloem. Op vrijdag zijn beide juffen aanwezig en zijn groep 2 en 3 opgesplitst.

Iedere ochtend beginnen we samen in de kring met een lied, gebed en regelmatig een bijbelverhaal. Ook is er vaak wel gelegenheid om iets te vertellen.
Daarna gaan de kinderen aan het werk. Groep 2 werkt met ontwikkelingsmateriaal, knutselt en werkt en speelt in de hoeken. Groep 3 gaat lezen, rekenen en schrijven.
Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats, zoals voorlezen, reken- en taalspellen, muziek, enz. Op deze manier spelen en leren de leerlingen van en met elkaar.
2 keer per dag speelt groep 2 buiten met groep 1 of ze gaan gymmen / spelen in het speellokaal. Groep 3 gaat op dinsdagmiddag gymmen in de gymzaal.

Thema's

We werken vanuit thema's. In januari leren we over de post. De kinderen maken kaarten en schrijven briefjes. Zo leuk om groep 2 en 3 dit samen te zien doen, wel ieder op hun eigen manier en niveau. Er kwam een postbezorger in de groep om over het werk te vertellen. De huishoek is een postkantoor en we ontvangen soms post van ouders en kinderen in onze eigen brievenbus. Prachtig, de kinderen genieten.

Nationale voorleesdagen

Nationale voorleesdagen: 24 januari t/m 2 februari. Tijdens deze dagen besteden we extra aandacht aan het voorlezen / lezen.
We sluiten deze voorleesdagen af op vrijdagmiddag 2 februari. Hiervoor nodigen we de ouders uit vanaf 13.30 uur in de groep. De ouders en kinderen van groep 2 gaan samen een boekje lezen. De ouders van de kinderen uit groep 3 worden door hun kind voorgelezen.

Uitreiking letterdiploma groep 3

Op vrijdag 16 februari kregen alle leerlingen van groep 3 hun letterdiploma uitgereikt. Ze kennen nu alle letters en kunnen al goed woorden en zinnen lezen.
Natuurlijk waren de ouders hierbij van harte welkom.
De kinderen liepen samen met hun ouders het "letterpad" door de school en kwamen zo op het leerplein. Om de beurt mochten de kinderen op het podium om hun diploma en medaille in ontvangst te nemen en kregen applaus van de ouders. De kinderen waren super trots, prachtig. 

Buitenlesdag

Op 10 april werd de nationale buitenlesdag gehouden. Ook wij deden hieraan mee. De kinderen van groep 3 maakten een dictee met stoepkrijt op de tegels. De kinderen van groep 2 speelden een lottospel . Ieder kind kreeg een kaartje met afbeelding, ze moesten het kind zoeken met dezelfde afbeelding. Daarna mochten ze nog tekenen met stoepkrijt op het plein. Gelukkig werkte het weer die dag ook mee. Het was een prachtige ochtend, de kinderen hebben genoten. 

Koningsspelen

We startten met het zingen van het Koningslied en het Wilhelmus. Daarna gingen we in de eigen klas ontbijten. Na het ontbijt gingen de kinderen van de onderbouw op het grote plein allerlei spellen spelen, zoals: spijkerpoepen, hindernisbaan, zaklopen, spijkerslaan, enz. Vooral het schminken was een groot succes. Ouders hielpen bij de voorbereiding en begeleiding van de groepjes kinderen, onze dank daarvoor. Andere ouders en grootouders kwamen langs om naar het spel van hun kind(eren) te kijken. Er was voor iedereen ranja, koffie, thee en wat lekkers, het was een heel gezellig feest. 
(zie fotoalbum)

Tentoonstelling

Als afsluiting van het thema Kunst waren de ouders op vrijdagmiddag 18 mei van harte welkom om onze kunstwerken te komen bekijken. Al het werk hing en stond in de klas, hal en op het leerplein. Er waren zelfportretten, stillevens, boetseerwerk, Mondiaans, enz. De kinderen gaven zelf de rondleiding aan hun familie en vertelden over hun werk. Fijn dat zoveel ouders kwamen en belangstelling toonden voor het werk van hun kind. De kinderen waren zo trots.
(zie  fotoalbum) 

Thema: dieren

Vanaf 28 mei werken we over het thema dieren. In onze groep leggen we de nadruk op de wilde dieren. De kinderen mogen knuffels en/of andere materialen over dit onderwerp meenemen naar school voor de aankleding van onze klas. 
De kinderen bezochten samen het dierenparkje in Nieuw-Weerdinge en kregen daar uitleg over de verschillende dieren. Heel interessant. 

Schoolreis

Op dinsdag 19 juni gingen de kinderen op schoolreis naar Cowboys en Indianen in Coevorden. We gingen er met de bus naar toe. Ze konden spelen in de ballenbak, rijden op de paarden, op een groot springkussen of kimmen op de klimmuur. Voor iedereen was er wel een geschikt speeltoestel. Ook de dieren en speeltuin buiten waren een succes. We aten samen patat en aan het eind kregen de kinderen een ijsje in de grote wigwam. Wat hebben alle kinderen genoten. 
(zie fotoalbum) 

Maatjeslezen

Iedere ochtend lezen leerlingen uit groep 3 met een leerling uit groep 8, hun maatje. Zo maken de kinderen uit groep 3 veel "leeskilometers"  De kinderen vinden het fijn om samen te lezen, leuk om te zien.
(zie fotoalbum)