Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

 

Ons motto is: Groeien op de Bentetop!

De Bentetop staat voor onderwijs:

• Vanuit een christelijke levensovertuiging met als leidend principe: Elk mens is van waarde en mag gezien worden.

• Waarbij we trots zijn op onze leerlingen, onze leerkrachten en hoe wij als team ons onderwijs vormgeven.

• Waar een balans is tussen de basisvakken en de talentontwikkeling binnen de diverse andere vakgebieden.

• We geloven in het ontwikkelvermogen en de groei van iedereen.

• Waarbij wordt gewerkt in een sfeer van saamhorigheid, openheid, eerlijkheid, positiviteit, veiligheid, rust en respect.

• Waarbij we zorg en betrokkenheid laten zien voor elkaar en voor de natuur.

We staan ook voor onze christelijke identiteit:

We zijn een christelijke school met een open blik naar de wereld waarbij we met liefde en respect om willen gaan met elkaar. 

We willen kinderen verhalen uit de Bijbel aanreiken om hen uit te nodigen, om hen aan het denken te zetten, om te verwonderen en om iets te ervaren van God. We willen daarbij dichtbij de kinderen en hun leefwereld staan.

 

Onze visie 

We zijn een professionele school met een positieve sfeer en een lerende cultuur. We ontwikkelen ons voortdurend om het onderwijs aan onze kinderen kwalitatief hoogstaand te houden.


Studenten van de Pabo Windesheim uit Zwolle hebben de missie en visie in beeld gebracht. 
U kunt het bekijken in het volgende filmpje:
https://youtu.be/kRJnro2O4mo