Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Groeien op de Bentetop! 

De Bentetop staat voor onderwijs:

  • Vanuit een christelijke levensovertuiging met als leidend principe: Elk mens is van waarde en mag gezien worden.
  • In een sfeer van saamhorigheid, openheid, eerlijkheid, veiligheid, rust, structuur en respect
  • Waarbij we geloven in het ontwikkelvermogen, de groei van iedereen.
  • Waarbij we zorg en betrokkenheid laten zien voor elkaar en voor de  natuur

 

De Bentetop is een school met kwaliteit. Voor ons betekent dat we werken aan minimaal voldoende  eindopbrengsten. Essentieel daarvoor is dat we een sterke  focus hebben op ons lees- taal- en rekenonderwijs. Daarnaast hebben we een aantal specifieke kwaliteiten.

Parels

1.       Wij betrekken kinderen bij het leerproces door te werken aan eigenaarschap. We hebben hiervoor een speciaal borgingsdocument opgesteld. Kern van dit alles dat we kinderen keuzemogelijkheden geven.  Een praktische uitwerking hiervan is dat we met alle kinderen individueel, minimaal twee keer per jaar  in gesprek gaan over hun doelen en ambities. Samen met de leerling bekijken we hoe de leerling hieraan kan werken.  Dit wordt in de bovenbouw vastgelegd in Parnassys leerling-leerkrachtgesprek.

2.       In de kleutergroep worden de kinderen actief betrokken bij de natuur en het groeien/telen van groente en fruit. We hebben een schooltuin waar de kinderen regelmatig in werken. De oogst hiervan wordt samen met de leerlingen verwerkt en daarna wordt er samen van geproefd. Op deze manier werken we mee aan de waardering van de natuur en aan een gezonde leefstijl.

3.       We werken nadrukkelijk aan een schoolklimaat waar elk kind zich veilig kan voelen. Er is structuur, waardering en persoonlijke aandacht voor de kinderen en respect. Er is ruime aandacht voor Sociaal Emotioneel Leren.

 

Wat is de visie van de Bentetop?

De Bentetop ontwikkelt zich tot een school in 2023:

·         waar kinderen een stuk eigenaarschap hebben

·         waar kinderen begeleid en ondersteund worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling

·         waar leerkrachten goed kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen

·         waar leerkrachten ook een passend aanbod hebben voor leerlingen die meer aankunnen

·         waar een goede balans is tussen de leervakken en de creatieve vakken

·         die positief bekend staat in het dorp

 

 

Studenten van de Pabo Windesheim uit Zwolle hebben de missie en visie in beeld gebracht. 
U kunt het bekijken in het volgende filmpje:
https://youtu.be/kRJnro2O4mo