Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit

Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan. De normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen, zijn voor ons het uitgangspunt. We hanteren daarnaast een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij ons baseren op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en kinderen.

Als u hier mee over wilt weten, kunt u dit vinden in schoolwiki.