Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit

Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. In een cyclisch systeem werken wij hier voortdurend aan. De normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen, zijn voor ons het uitgangspunt. We hanteren daarnaast een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij ons baseren op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en kinderen.

Belangrijke onderdelen van de kwaliteitszorg op De Bentetop zijn: 
- de jaarlijkse gesprekkencyclus met de leerkrachten
- zorgdragen voor leerkrachten die pedagogisch en didactisch zeer vaardig zijn: actief werken aan de eigen professionele ontwikkeling
- samen werken aan een professionele schoolcultuur gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, elkaar durven aanspreken, feedback geven en ontvangen
- uitvoeren van de doelen van de school middels het jaarplan volgens de PDSA-cyclus