Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


Voorschool voor peuters

Peuters zijn vanaf 2,5 jaar welkom op de voorschool in ons schoolgebouw. Hierdoor zijn er korte lijnen tussen de voorschool en groep 1 en kunnen de voorschool en groep 1 elkaar versterken en waar nodig samenwerken. Voor de kinderen betekent dit een soepele doorstroming van voorschool naar basisschool.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingpeuterwerk.nl of stuur een e-mailbericht via info@stichtingpeuterwerk.nl.

Kleuters ontdekken de wereld om zich heen

In groep 1 en 2 laten we kinderen kennis maken met de wereld om zich heen. We werken vanuit thema's waarbij we kinderen uitnodigen tot leren op een speelse manier. Dat gebeurt onder meer door rollenspel, creatieve activiteiten, kringactiviteiten en buitenspel.

Ontdekken en leren in de schooltuin

De kinderen van de onderbouw zijn ook regelmatig te vinden in onze schooltuin. Zo ontdekken ze hoe aardbeien, tomaten, sla en zonnebloemen groeien. We hebben ook een mooie kas waarin de verschillende planten en groentes gekweekt worden. 


Leren van de basisvaardigheden in groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 staat het leren van de basisvaardigheden lezen, rekenen en taal centraal. We houden in het leerproces rekening met verschillen die er tussen kinderen zijn. Door kinderen de ruimte te geven om aan eigen doelen te werken, betrekken we hen meer bij hun leren.

We werken met verschillende methoden en materialen en zetten computers en andere materialen in. De school heeft een mooi leerplein waar kinderen individueel of in kleine groepjes kunnen werken aan opdrachten. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. We gaan met kinderen in gesprek, vertellen verhalen en werken aan samenwerkingsopdrachten.

Lezen

De leesontwikkeling begint al in groep 1 door het voorlezen van prentenboeken en talige activiteiten uit de methode Kleuterplein. We laten kinderen vooral genieten van boeken en taal. Vanaf groep 3 begint het echte lezen. Daar besteden we veel tijd en aandacht aan; de kinderen lezen hardop, lezen een zelf gekozen boek en bezoeken de bibliotheekbus. We besteden ook uitgebreid aandacht aan de landelijke activiteiten die met lezen en leesbevordering te maken hebben.

En verder

Naast het werken aan een stevige basis middels taal, lezen en rekenen, besteden we ook aandacht aan andere vakken. Sociaal Emotioneel Leren doen we door te werken met de methode Kwink. We vinden het belangrijk dat kinderen leren goed voor zichzelf en voor een ander te zorgen. 
Ook de creatieve ontwikkeling vinden we belangrijk. Er is ruime aandacht voor beeldende vorming en muziek. 
Verder krijgen alle kinderen vanaf groep 3 bewegingsonderwijs door een vakdocent. 
We willen dat kinderen in alle opzichten kunnen groeien!