Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten

 

Goede resultaten en een fijne sfeer

 

Uit de resultaten van de eindtoets groep 8 blijkt dat de kinderen genoeg leren bij ons op school. De resultaten zijn op het niveau dat de onderwijsinspectie van ons vraagt.
Dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school draagt ook bij aan goede resultaten. We volgen hoe kinderen dit ervaren door middel van ons leerlingvolgsysteem Zien! We luisteren ook goed naar kinderen en ouders, zodat we weten of we de goede dingen doen en of kinderen zich fijn voelen bij ons op school.

De score op onze Eindtoets: Route 8 is

in 2022: 193,8

in 2023: 192,1

   
In onderstaande tabel kunt u het uitstroomniveau van onze leerlingen vinden.

 

 Uitstroomgegevens 2022/2023

 

  

Vervolgonderwijs

Aantal leerlingen

Percentage

PRO

0 0

VMBO BB

0

0

VMBO KB

 4

29

VMBO K/T

 0 0
 VMBO TL  7 50

VMBO T/HAVO

 0

 0

HAVO

0 0

HAVO/VWO

0

0

VWO

3 21

Totaal

 

100%