Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Goede resultaten en een fijne sfeer

Uit de resultaten van de eindtoets groep 8 blijkt dat de kinderen genoeg leren bij ons op school. De resultaten zijn op het niveau dat de onderwijsinspectie van ons vraagt.
Dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school draagt ook bij aan goede resultaten. We volgen hoe kinderen dit ervaren door middel van ons leerlingvolgsysteem Zien! We luisteren ook goed naar kinderen en ouders, zodat we weten of we de goede dingen doen en of kinderen zich fijn voelen bij ons op school.

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolscores op de eindtoets Route 8

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

Score 

 

197,2 

203,2 

Wegingspercentage 

 

27% 

19% 

Ondergrens inspectie  

 

186,2/193,4 ( herziene norm april 2018) 

197,3 

Resultaat  

 

Voldoende  

Voldoende