Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Goede resultaten en een fijne sfeer

Uit de resultaten van de eindtoets groep 8 blijkt dat de kinderen genoeg leren bij ons op school. De resultaten zijn op het niveau dat de onderwijsinspectie van ons vraagt.
Dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school draagt ook bij aan goede resultaten. We volgen hoe kinderen dit ervaren door middel van ons leerlingvolgsysteem Zien! We luisteren ook goed naar kinderen en ouders, zodat we weten of we de goede dingen doen en of kinderen zich fijn voelen bij ons op school.

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolscores op de eindtoets Route 8

  

 

 

2017

2018

2019

Score

197,2

203,2

213,3

Wegingspercentage

27%

19%

16%

Ondergrens inspectie

186,2/193,4 ( herziene norm april 2018)

197,3

198,8

Resultaat

Voldoende

Voldoende

Voldoende

 

 

 

 

 

  
In onderstaande tabel kunt u het uitstroomniveau van onze leerlingen ( 2018/2019) vinden.

 

 Uitstroomgegevens 2019/2020

 

Vervolgonderwijs

Aantal leerlingen

Percentage

PRO

 

 

VMBO BB

2

15

VMBO KB

2

15

VMBO K/T

 

 

VMBO TL

8

62

VMBO T/HAVO

 

 

HAVO

 

 

HAVO/VWO

1

8

VWO

 

 

Totaal

13

100%