Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Goede resultaten en een fijne sfeer

Uit de resultaten van de eindtoets groep 8 blijkt dat de kinderen genoeg leren bij ons op school. De resultaten zijn op het niveau dat de onderwijsinspectie van ons vraagt.
Dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school draagt ook bij aan goede resultaten. We volgen hoe kinderen dit ervaren door middel van ons leerlingvolgsysteem Zien! We luisteren ook goed naar kinderen en ouders, zodat we weten of we de goede dingen doen en of kinderen zich fijn voelen bij ons op school.

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolscores op de eindtoets Route 8

  

   

 

2017

2018

2019

2020

Geen eindtoets

2021

2022 

Score

197,2

203,2

213,3

 

213,2

 193,8

Wegingspercentage

27%

19%

16%

 

 

 

Ondergrens inspectie

186,2/193,4 ( herziene norm april 2018)

197,3

198,8

 

Landelijke gemiddelde ongewogen:

208

 200

Resultaat

Voldoende

Voldoende

Voldoende

 

Ruim boven gemiddeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
In onderstaande tabel kunt u het uitstroomniveau van onze leerlingen vinden.

 

 Uitstroomgegevens 2021/2022

  

Vervolgonderwijs

Aantal leerlingen

Percentage

PRO

3 25

VMBO BB

 2

17

VMBO KB

 2

17

VMBO K/T

 0 0
 VMBO T  3 25

VMBO T/HAVO

 0

 0

HAVO

1 8

HAVO/VWO

0

0

VWO

1 8

Totaal

 

100%