Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

01.4 - Prioriteiten

De Bentetop wil altijd groeien

Specifieke doelen voor het schooljaar 2021/2022 zijn:
Eindopbrengsten op voldoende niveau houden
Plan cultuureducatie uitvoeren: werken in ateliers en leerlijn drama opzetten
Werken met verhaalscripts bij de kleuters en in groep 3/4
Taalontwikkeling in de onderbouw versterken middels een project in samenwerking met ouders
Met het nieuwe rapport werken ( gekoppeld aan de nieuwe huisstijl)
Uitbreiden ICT-vaardigheden leerkrachten
Implementatie nieuwe rekenmethode WIG 5
Zorgdragen voor een goed en veilig schoolklimaat: speciale Kwinkvieringen in de school.
Leerlingen betrekken bij hun leerproces: eigenaarschap in de school
Opzetten van een technieklokaal
Ontwikkelen van een leerlijn Wetenschap en techniek Media
  • identiteit